Vatrogastvo

Upotreba vatre (u počecima za rasvjetu i grijanje, zatim i za pripremanje hrane, te konačno i u metalurgiji) jedna je od osnovnih tekovina evolucije koja čovjeka izdvaja od životinja. No, od kada čovjek upotrebljava vatru, od tada se i bori s njom kao izvorom opasnosti. Zaštita od požara stara je koliko i poznavanje vatre. Čovjek se oduvijek odupirao opasnostima od vatre tehničkim dostignućima svoga vremena. O tom razvoju vatrogasne tehnike govori ovaj odjel.
Dok se na početku tumači gorenje kao kemijski proces te mogućnosti njegova prekidanja, to jest gašenja (odvajanje gorive tvari od vatre, ohlađivanje i ugušivanje), u nastavku je dan prikaz vatrogasnih naprava od početaka do danas.
Posebna pažnja posvećena je najsuvremenijim rješenjima za vatrodojavu i gašenje u različitim uvjetima kao na primjer na moru, u tunelima, rudnicima i dr.