Loading imgFirstDescription

Rudarski samospasilac

Mali prijenosni filtar koji veže ugljični monoksid i omogućuje kraće vrijeme boravka u prostorima s većom količinom spomenutog otrovnog plina. Ovakvi filtri ne služe za rad, već samo za spašavanje iz zaplinjenih prostora nakon eksplozije, pa odatle i naziv samospasilac. U takvom zaplinjenom prostoru može se disati samo ako ima minimalno 15 % kisika, a ugljični monoksid je ispod 6 %. Filtar se utroši u toku dva sata. Ovaj filtar nije prikladan za druge plinove, već samo za ugljični monoksid.