Loading imgFirstDescription

Model padobrana "Leteći čovjek"

Napravljen je u mjerilu 1 : 1 prema crtežu Fausta Vrančića. Konstrukciju padobrana sačinjavaju četiri drvene motke spojene u križ. Lutka je postavljena u odgovarajući položaj na osnovu zamisli i crteža Fausta Vrančića. Sam Vrančić garantirao je za uspjeh padobrana, istovremeno upozoravajući kako se mora paziti na omjer između veličine čovjeka i razapetoga platna. Padobran je kvadratnog oblika sa čvrstom konstrukcijom. Prema bilješkama engleskog biskupa Johna Wilkinsa Vrančić je svoju konstrukciju iskušao 1617, gdje ga ovaj spominje u ulozi nekog znanca koji je skakao u Italiji. Vrančićev crtež padobrana objavljen je pod rednim brojem 38, pod nazivom „Homo volans“ („Leteći čovjek“), od ukupno 49 bakropisa velikog formata s priloženim opisom konstrukcija na latinskom jeziku, u djelu Machinae novae.