Loading imgFirstDescription

Ralo s jarmom, Kremenić, Krk

Iz formule osnovne konstrukcije ovog rala proizlazi da je to ralo s malo zakrivljenim ojem (ojić) u stražnjem kraju, bez koljena. Ojić je usađen u ručicu, a ručica i plaz izrađeni su od istog komada drveta te zajedno nose naziv stegno. Ojić je sa plazom spojen kozlacem koji u ovom kraju ima naziv grebenica, a na prednjem kraju ojića je klin za koji se preko gužve na ojić direktno veže jaram. Posebna karakteristika ove oraće sprave, koja nosi naziv RALICA, je račvasti komad drveta koji se nalazi u kutu između ručice i plaza, a služi za proširivanje brazde.