Loading imgFirstDescription

Bežični prijenos

Za odašiljač bežičnog prijenosa elektromagnetskih valova upotrebljen je Teslin transformator sa spiralnim namotima, antenom i kuglom, a za prijemnik je upotrebljen titrajni krug zavojnice sa spiralnim namotima i promjenjivog kondenzatora, te antena s bakrenom kuglom i žarulja s ugljenom niti kao svjetlosni indikator rezonancije. Kada je namještena ista rezonantna frekvencija kod odašiljača i prijemnika, žarulja zasvijetli.