Loading imgFirstDescription

Faradayev kavez

Teslin transformator izlaznog napona oko 500 000 V se koristi kao izvor munje koja udara u Faradayev kavez, a unutar njega se na drvenom postolju nalazi posjetilac. Kavez je uzemljen tako da služi kao gromobran, odnosno struja prolazi kroz metalne rešetke i odlazi u zemlju.