Loading imgFirstDescription

Trofazni motor s kaveznim rotorom

Eksponat je rekonstrukcija Teslinog trofaznog elektromotora s kaveznim rotorom. Sastoji se od statora, rotora, postolja sa stezaljkama za priključak na mrežu, križne nosive konstrukcije, kliznih ležajeva i osovine rotora.
Trofazna izmjenična struja iz mreže stvara u namotajima statora okretno magnetsko polje, koje elektromagnetskom indukcijom djeluje na kavezni rotor uzrokujući zakretnu silu koja ga vrti.