Loading imgFirstDescription

Trofazni generator

Eksponat je rekonstrukcija Teslinog generatora trofaznog izmjeničnog napona kod kojega se napon inducira na krajevima statorskog namota. Generator se sastoji od statora, rotora, postolja sa stezaljkama za priključak istosmjernog napajanja i za inducirani trofazni napon, nosive konstrukcije u obliku križa, osovine rotora i ručice za okretanje rotora.
Okretanjem rotora okreće se i stalno magnetsko polje koje istosmjerna struja stvara u rotorskim namotima, tako da silnice polja sijeku namot statora što dovodi do indukcije napona u njima.