Loading imgFirstDescription

Kavezni rotor (model)

Naprava za stvaranje okretnog magnetskog polja, bakreno jaje i kavezni rotor služe za prikazivanje učinka okretnog magnetskog polja na bakrene predmete unutar zavojnice sa željeznom jezgrom kroz koju teče dvofazana izmjenična struja. Bakreno jaje se stavlja na drvenu podlogu, pa se na njoj okreće dok se ne uspravi, dok kroz zavojnicu teče struja, a kavezni rotor se pridržava rukom dok se okreće unutar zavojnice.