Loading imgFirstDescription

Bakreno jaje

U pokusu s okretnim magnetskim poljem služi da se pokaže elektromagnetska indukcija zbog koje se ono rotacijom oko svoje uzdužne osi postepeno postavi na vrh.