Loading imgFirstDescription

Bista Nikole Tesle

Bista Nikole Tesle, smještena u prostor kabineta gdje se rade pokusi, izradio ju je, u gipsu, kipar Emil Bohutinski iz Zagreba, 1932.