Opće informacije

Najave grupa

Za najave grupa možete koristiti telefone:

01/4844-050 ili
01/4881-626


Tehnički muzej posebno je ponosan na činjenicu da je među najposjećenijim Muzejima u Hrvatskoj. O tome najbolje svjedoče same brojke iz kojih je vidljivo da je 2006. zabilježeno ukupno 91.735 posjetitelja, 2007. ta brojka je bila 87.583, 2008. broj posjetitelja iznosio je 105.948, dok je broj posjetitelja 2009. iznosio 116.220. Muzej je 2012. godine zabilježio 125.102 posjetitelja. Udio organiziranih grupnih posjeta u ukupnom godišnjem zbiru kreće se oko 65 posto.
Tehnički muzej za grupne posjete (podrazumijeva se najmanje deset osoba) osigurava stručna vodstva djelatnika Muzeja kroz sve odjele Muzeja. Obim, tematske cjeline i vrijeme trajanja vodstava prilagođava se potrebama korisnika, za što se je potrebno prethodno najaviti i osigurati željeni termin.
Za najave grupa možete koristiti telefone 01/4844-050 ili 01/4881-626,  na kojima ćete dobiti sve informacije i ugovoriti termin posjeta.
U slučaju da koristite priloženi formular za najavu grupa molimo da pažljivo popunite sve predviđene rubrike. Vaš termin je rezerviran tek pošto primite usmenu ili pismenu potvrdu djelatnika Muzeja zaduženog za najave grupa.


Ime i prezime:
Kontakt telefon:
Email:
Ime škole / fakulteta i adresa:

Broj osoba: Broj osoba minimalno 10

Razred / uzrast:
Vaš upit: