Godišnje izvješće o radu

Muzej obavlja svoju muzejsku djelatnost na temelju godišnjeg programa rada i razvoja. Gradu Zagrebu koji je osnivač Tehničkog muzeja redovno se dostavlja izvješće o radu. Godišnji program rada Muzeja izvršen je u skladu s Programom javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i Planom sredstava za financiranje programa. Program koji je ostvaren odnosi se na programe muzejske djelatnosti, manifestacije, međunarodnu i međugradsku kulturnu suradnju te zaštitu građe.

Izvješće o radu Tehničkog muzeja za 2017. godinu
Izvješće o radu Tehničkog muzeja za 2016. godinu
Izvješće o radu Tehničkog muzeja za 2015. godinu
Izvješće o radu Tehničkog muzeja za 2014. godinu
Izvješće o radu Tehničkog muzeja za 2013. godinu
Izvješće o radu Tehničkog muzeja za 2012. godinu
Izvješće o radu Tehničkog muzeja za 2011. godinu
Izvješće o radu Tehničkog muzeja za 2010. godinu