Knjižnica

Knjižnica Tehničkoga muzeja specijalna je knjižnica utemeljena pri osnutku Muzeja sa ciljem da kao stručna knjižnica služi potrebama matične ustanove. Djelatnost knjižnice prati stručno-razvojnu politiku Muzeja u domeni izgradnje i organizacije knjižničnoga fonda, sveukupnih knjižničnih usluga te svojih specifičnih djelatnosti.
 
Knjižnični fond danas broji 12.000 svezaka organiziranih u zbirke koje su tematski vezane uz povijest razvoja tehnike i tehničkih znanosti te područja vezanih za djelatnost Muzeja i njegove odjele i zbirke.


Knjižnični fond uključuje:

  • zbirku građe vezanu uz povijest i izdavaštvo Tehničkoga muzeja
  • zbirku stručne muzeološke literature vezanu uz povijest i razvoj tehničkih muzeja i muzeja znanosti i tehnologije
  • stručnu literaturu za zbirke monografija i periodike
  • zbirku referentne građe (enciklopedije, specijalizirane rječnike i priručnike, kataloge, vodiče, leksikone i sl.)

Knjižnične usluge namijenjene su prvenstveno stručnim djelatnicima Muzeja, ali su dostupne i zainteresiranim pojedincima iz javnosti. Zahtjevi vanjskih korisnika za korištenje građe i dostupnih usluga muzejske knjižnice mogu se ostvariti u prostorima knjižnične čitaonice, a upućuju se na Tehnički muzej.

Kontakt:
Kristina Kalanj, prof. 
Viši knjižničar
Tel:  (+385 1) 4881-636
Fax: (+385 1) 4843-568
E-mail: kristina.kalanj@tmnt.hr