PREDSTAVLJEN KATALOG STALNOG POSTAVA PROMETNA SREDSTVA

DOGAĐANJE

datum početka/završetka: 08.12.2010. / 27.12.2010.
organizator: Tehnički muzej

Tehnički muzej predstavio je katalog stalnog postava Prometna sredstva u kojem je detaljno predstavljena jedna od najinteresantnijih zbirki Muzeja

Stalni postav Prometna sredstva u Tehničkome muzeju postoji četrdeset pet godina. Dana 14. siječnja 1963. svečano su otvoreni za javnost njegovi prvi odjeli: Transformacija energije, Pomorstvo, Riječno brodarstvo, Zrakoplovstvo, Kopneni saobraćaj i Rudarstvo s dijelom rudnika u naravnoj veličini. Ukupna je površina Muzeja 44.000 m2, od čega stalni postav zauzima 11.000 m2, a odjel Prometna sredstva 2736 m2. Samostalni odjel Prometna sredstva sa sadašnjim zbirkama i podzbirkama unutar njega kao takav nije odmah postojao. Štoviše, odjelima su bili proglašeni sadašnji dijelovi zbirke Prometna sredstva. Stalnim postavom prikazan je kronološki razvoj vodnoga, zračnog i kopnenog prometa, odnosno pojedinih prometnih sredstava. Predstavlja stereotip prezentacije postojećih zbirki, pa stoga zaslužuje da ga se trajno zabilježi. Zbirka Prometna sredstva dijeli se na tri ključne podzbirke: Vodni, Zračni i Kopneni promet.
 
Prvi izlošci bili su: automobil Renault NN iz 1926.Mercedes Benz S tip iz 1926., zbirka maketa brodova, zračne jedrilice Roda i Jastreb te nekoliko aviona.
 
U nakladi Tehničkog muzeja 1966. objavljen je kratak vodič pod nazivom TEHNIČKI MUZEJ Zagreb, kojime su predstavljene pojedine zbirke Muzeja. S obzirom na to da su se u međuvremenu dogodile značajne promjene u pojedinim postavima, pokazalo se potrebnim objaviti novo izdanje. Promjene vezane uza stalni postav Prometna sredstva odnose se uglavnom na predmete koji su restaurirani, većinom u vanjskim radionicama te dijelom u radionicama Muzeja, nabavku novih predmeta te intervencije koje podrazumijevaju premještanje i uklanjanje pojedinih predmeta iz postava.
 
Godine 2005. u nakladi Tehničkog muzeja napravljena je virtualna prezentacija Tehničkog muzeja po odjelima u obliku prigodnog CD izdanja. Uz virtualnu, Muzeju je potrebna i klasična prezentacija, u obliku publikacije. Računalna prezentacija tek je pozivnica posjetitelju da posjeti Muzej, dok iz praktičnih razloga stvarno razgledavanje stalnoga postava zahtijeva prigodan katalog - vodič.
 
Cilj novog kataloga bio je na jednostavan i prikladan način približiti izložene predmete posjetitelju kako bi se isti lakše snalazili u zadanom prostoru i mnoštvu informacija koje nudi postav.
 
Katalogom je obuhvaćeno deset osnovnih tematskih cjelina: uvod, Tehnički muzej, promet kao fenomen, stalni postav prometna sredstva, zbirka vodnog prometa, zbirka zračnog prometa, zbirka kopnenog prometa, razvoj kopnenog prometa u svijetu i Hrvatskoj, što čuvamo u čuvaonicama muzeja i sažetak.
 
Naglasak je fokusiran na tri osnovne zbirke: Vodni promet, Zračni promet i Kopnenipromet. Svaka osnovna zbirka ima svoje podjele. Zbirka Vodni promet dijeli se na zbirke Pomorskii Riječni promet, zbirka Zračni promet na Letjelice lakše od zrakaiLetjelice teže od zraka, a zbirka Kopneni promet na zbirku Cestovnii Tračnički promet. Pojedine zbirke dijele se na podzbirke; primjerice zbirka Cestovni promet podijeljena je na podzbirke Zaprežna vozila, Bicikli, Motorkotači, Automobili, Specijalna vozila i sl. Koja će iteracija biti prihvaćena, ovisi o vrsti i broju predmeta koji čine zbirku.
Od 248 predmeta koji se nalaze u stalnom postavu kataloškim jedinicama predstavljeno je 167. Ostatak čine dijelovi obrađenih predmeta te predmeti koji se na neki način ponavljaju uz minimalne razlike, pa kao takvi nisu uvršteni u popis – primjerice 40 signalnih zastavica, 12 navigacijskih knjiga, nekoliko razvodnih ormarića i sl.
 
Prema smještaju u stalnome postavu, zbirke su predstavljene sljedećim redoslijedom: Vodnipromet, Zračni prometteKopneni promet.
Zbirkom Vodni promet prikazani su kronološkim slijedom načini na koje je čovjek svladavao vodne prepreke. Slijedi tekst o zbirci, zatim Razvoj pomorstva u svijetu, Razvoj hrvatskoga pomorstva i predstavljanje zbirke kataloškim jedinicama. Na isti način obrađene su zbirke ZračniiKopneni promet, s naglaskom na razvoj posebno cestovnoga, a posebno tračničkog prometa kod nas i u svijetu unutar zbirke Kopneni promet.
Zbirkom Zračni promet kronološki su prikazana rješenja koja su čovjeku omogućila da načini letjelice pomoću kojih će letjeti poput ptice.
Zbirkom Kopneni promet dan je kronološki prikaz razvoja prometnih sredstava na kopnu.
Na kraju je kratki prikaz sadržaja u depoima Muzeja vezanim uza zbirku Prometna sredstava.
 
Katalog stalnog postava Prometna sredstva izvor je informacija o izloženoj muzejskoj građi, promidžbeni proizvod od nacionalnog značenja, prigodan vodič posjetitelju, početna točka za viziju nove, buduće koncepcije te pomoć kustosima pri kontroli stanja predmeta u zbirkama.
 
Danas stalni postav Prometna sredstva raspolaže sa 1136 predmeta. Od toga se 248 nalazi u stalnom postavu, a 777 u depoima Muzeja. U podzbirci Vodni promet nalazi se 351 predmet, od čega je u stalnom postavu njih 170, a 181 u depou. Podzbirka Zračni promet raspolaže s ukupno 78 predmeta, od čega se 37 nalazi u stalnom postavu, a 41 je predmet u depoima Muzeja. Treća podzbirka Kopneni promet raspolaže s ukupno 182 predmeta: 27 je dio stalnog postava, a 155 nalazi se u depoima Muzeja.
 
Autorica kataloga je muzejska savjetnica Neda Staklarević.
 
Katalog je izdan na hrvatskom i engleskom jeziku, a po cijeni od 30 KN možete ga od 08.12.2010. kupiti na blagajni Muzeja ili putem suvenirnice na web stranici Tehničkog muzeja.
 
 
Na linku http://www.tehnicki-muzej.hr/hr/press/promocija-kataloga-stalnog-postava-prometna-sredstva,137.html dostupna je prigodna galerija fotografija.

povratak